248 studenți au beneficiat de stagii de practică în cadrul proiectului „PEX – Practicăm EXcelența”

ntt data

NTT DATA Romania, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectul ”PEX – Practicăm EXcelența”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și de care au beneficiat 248 de studenți din centrele universitare Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea ratei de participare a studenților (ISCED 6-7) la programe de învățare la locul de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în SNC și SNCDI, în cadrul unor parteneriate universități-angajatori nou dezvoltate pentru a le facilita inserția pe piața muncii după ce au absolvit studii terțiare.

“A deveni specialist în domeniul IT presupune nu doar parcurgerea, ci în primul rand identificarea unor căi de formare profesională care pot fi sinuoase sau greu accesibile. De aceea, astfel de programe practice concepute pentru studenți și oferite lor sunt căi deschise pentru formarea unei viziuni personale asupra profesiei, sunt adevărate oportunități vocaționale pentru studenți. Este întotdeauna o bucurie pentru noi să fim alături de tinerii aflați la început de carieră. ”, transmite Maria Metz – CEO, NTT DATA Romania.

Pentru a facilita inserția pe piața muncii, complementar derulării de stagii de practică în sectorul ”Tehnologia Informației și Comunicații” (CAEN 6201 și 6202), proiectul a asigurat acces la servicii profesioniste de consiliere și orientare în carieră pentru studenții care au finalizat, în cadrul proiectului, cel puțin un stagiu de pregătire practică obligatorie conform curriculei universitare. De asemenea, au fost organizate competiții de lucrări de practică în urma cărora 193 studenți au fost premiați, valoare unui premiu fiind de 2500 RON (impozabil). Din cei 246 studenți care au finalizat stagii de practică obligatorie în cadrul proiectului, 87 au continuat cu stagii de practică aprofundată. Proiectul a urmărit și crearea unei rețele angajator-instituții de învățământ pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional și local. În acest sens, s-au încheiat 9 parteneriate între NTT DATA Romania și instituții de învățământ superior: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Proiectul ”PEX – Practicăm EXcelența” s-a desfășurat în perioada 29.09.2020 – 28.09.2022, la sediile NTT DATA Romania din Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.121.079,20 lei RON, din care 3.915.020,65 RON co-finanțat din Fondul Social European.

sursa informatie NTT Data – comunicate de presa

Related posts